Công ty IDT International (IDT) và LotusIMC ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược (23-12-2013)

Sau khoảng năm tháng tìm hiểu, ngày 20.12.2013 vừa qua, IDT và LotusIMC đã ký Thoả thuận hợp tác chiến lược trong các vấn đề về  tăng cường hỗ trợ lẫn nhau cũng như chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm, trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi.

Theo đó, dựa trên các thế mạnh sẵn có, IDT sẽ thực hiện hỗ trợ LotusIMC về truyền thông và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm, giới thiệu các doanh nghiệp phù hợp có tiềm năng phát triển tốt để tối ưu hóa hoạt động mở rộng thị trường của LotusIMC.

LotusIMC sẽ hỗ trợ IDT nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp mà IDT đã đầu tư hoặc sẽ đầu tư.

Hai bên cũng thống nhất cùng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, công nghệ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, kỹ năng quản lý giữa lãnh đạo cấp cao cũng như cán bộ nghiệp vụ của cả hai bên.

Hai bên cũng sẽ cùng nghiên cứu khả thi về việc lập quỹ đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.

IDT là công ty đầu tư với các công ty được đầu tư trong các lĩnh vực đào tạo, công nghệ, game giáo dục,...Các công ty này đều trẻ, chưa niêm yết và tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

 

Ảnh Hoạt Động