LotusIMC đã thoái vốn toàn bộ NTP do Lotus-Mekong River Equity Fund nắm giữ (04 -09-2013)

Từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 năm 2013, LotusIMC đã thực hiện bán toàn bộ 855.100 cổ phiếu NTP do Lotus-Mekong Equity Fund nắm giữ với giá bán bình quân là 62.965 VND/cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với các nhà đầu tư nước ngoài và một nhà đầu tư trong nước.

Trước đây LotusIMC đã mua cổ phiếu NTP bằng phương thức khớp lệnh tập trung. Việc bán NTP bằng phương thức thỏa thuận đã gần như không có ảnh hưởng nào đối với giá cổ phiếu NTP giao dịch trên thị trường.

Những tháng gần đây và trong thời gian ngắn tới đây, LotusIMC thực hiện việc bán chứng khoán do Lotus-Mekong Equity Fund nắm giữ và chuyển tiền về cho nhà đầu tư của quỹ. Một tỉ trọng lớn cổ phiếu còn lại dự kiến cũng sẽ được bán bằng phương thức thỏa thuận nên dự kiến ảnh hưởng đối với biến động giá cổ phiếu của thị trường chứng khoán Việt Nam nếu có là rất bé.

 

Ảnh Hoạt Động