Thư ngỏ của Giám đốc

Thưa Quý vị,

Cùng trưởng thành với đất nước Việt Nam năng động và đang đổi mới nhanh, chúng tôi đã, đang không ngừng làm việc cần mẫn với ý thức liên tục cải tiến, học hỏi để quản lý tài sản của Quý khách hàng một cách hiệu quả nhất.Chúng tôi luôn ý thức rằng chúng tôi cần làm tốt vai trò này theo một cách thức đáng tin cậy để đảm bảo lợi ích thiết thực, lâu dài cho Quý khách hàng và các bên liên quan. Tại LotusIMC, tất cả các quyết định liên quan đến hoạt động đầu tư bất kể giá trị đầu tư nhỏ hay lớn đều được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu, khảo sát sâu rộng và kỹ lưỡng. Ngoài ra việc các công ty tốt không ngừng được tìm kiếm và hiệu quả đầu tư thực tế là những yếu tố bổ sung để chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đem lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.

Kể từ ngày thành lập chúng tôi cùng với các Quý khách hàng trong và ngoài nước đã trải nghiệm các giai đoạn thăng trầm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi đã may mắn có được những khách hàng kiên trì, tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi cần phải thực hiện công việc của mình ngày càng tốt hơn.
Chúng tôi cam kết nỗ lực liên tục với ý thức trách nhiệm cao nhất trong lĩnh vực đầy thử thách và thú vị này để cho sự phát triển của Công ty ngày càng có thêm ý nghĩa đối với khách hàng, nhân viên, cổ đông, các cơ quan quản lý và cộng đồng nói chung.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý vị.

 

 

Nguyễn Đức Tài
 

Ảnh Hoạt Động